fbpx

Csodafotós

ÁSZF-workshop

Általános szerződési feltételek

A jelentkezés menete:

1. Töltsd ki a regisztrációs űrlapot

2. Jelentkezésed megérkezéséről visszajelzést kapsz. (Kérjük a spam/promóciós mappákat is ellenőrizd!)

3. Létszámellenőrzést követően, a jelentkezésed elfogadásáról emailben értesítünk, részletes infó levelet kapsz, benne minden fizetési opcióval!

4. Ezt követi a foglaló eljuttatása (Utalás), amint ez megérkezik véglegesítjük a helyed és kiértesítünk emailben

Létszám:

Mivel fontos számunkra a magas színvonalú, személyes oktatás, ezért az egy csoportba járók maximális létszáma korlátozott! Max 15 fő/workshop. Az oktatók munkáját, a fejlődésed, asszisztens kollégák is segítik!

Shares

Facebook

Pinterest

Gmail

Tiktok

C O V I D 1 9

Ha a vírushelyzet miatt nem lenne megtartható az oktatás, akkor egy későbbi időpontra toljuk a workshopot. 5 nap

Amennyiben valakinek ez az új időpont nem lenne majd megfelelő, úgy a befizetett foglaló összege visszajár.

GYIK

Mikor lesznek az esküvői fotós workshopok?

Milyen egészségügyi és biztonsági körülményeket biztosítanak?

Milyen fényképezőgéppel folynak az oktatások, milyen géppel tudom elkezdeni a tanulást?

Tudnak-e segíteni fényképezőgép helyes használatában?

Hogyan tudok jelentkezni? 

Mit tartalmaz a képzés?

Hogyan lehet megközelíteni az esküvői fotós workshop helyszínét?

Hatályos: 2023-04-05-től

Általános Szerződési Feltételeinket, közérthetően az alábbiakban foglaltuk össze számodra (törvényi kötelezettségeknek eleget téve a részletes ÁSZF a rövidebb összefoglaló alatt olvasható):

Offline, személyes képzésekre (pl: Tanfolyam vagy Workshop) vonatkozó rendelkezések:

1. Jelentkezéssel, lemondással,átjelentkezéssel kapcsolatos rendelkezések:

Ahogy a honlapokon is írjuk, a csoportok létszáma limitált.

Minőségi kiscsoportos képzéseket szervezünk, a létszám precízen kalkulált. Ezért fontos számunka, hogy a képzés indulásához képest a lemondás vagy másik képzésre való átjelentkezés időben történjen. Ilyen esetekben a befizetett előlegek/összegek (továbbiakban: befizetett összeg) általános esetekben következőképpen alakulnak. A képzés indulásához képest 15 napon kívüli lemondás esetén

a befizetett összeg 100%-a visszajár 15-10 napok közötti lemondás esetén a befizetett összeg 70%-a

visszajár 10 napon belüli lemondás esetén az befizetett összeg 40%-a jár vissza 5 napon belüli lemondás vagy a képzésen nem megjelenés esetén a befizetett összeg 0%-a jár vissza (ugyanez érvényes a

képzés kezdete utáni lemondásokkal, átjelentkezésekkel) 5 napon belüli lemondás esetén a következő tanfolyam/workshop árából nem tudunk kedvezményt biztosítani! Ha lemondasz egy képzést vagy átjelentkezel egy másikra, kérjük, hogy minden esetben írásban (e-mailben) tedd ezt. A levonások százalékos értékét az írásos lemondás irodánkba való beérkezésének napjától számoljuk.

2. Képzésben használt felszerelésekkel kapcsolatos rendelkezések

2.1. A képzéseken kiadott, átadott felszerelésekkel kapcsolatos felelősség: A bérelt felszerelésre vagy felszerelésekre, a bérlő személy (továbbiakban bérlő) teljes anyagi felelősséget vállal. Minden nem

rendeltetésszerű használatból eredő kárért a bérlőt terheli a felelősség. Amennyiben a károkozó személye nem egyezik a bérlő/átvevő személyével, de a károkozó személye egyértelműen megállapítható úgy őt terheli az anyagi felelősség. Pl.: A bérlő által rendeltetésszerűen, állványra rögzített vakut egy 3. személy

feldönti. Amennyiben a károkozó személye nem határozható meg teljes bizonyossággal, úgy a felszerelést átvevő és/vagy használó személyek között arányosan oszlik meg a kár értéke Pl.: Állványon felügyelet nélkül magára hagyott vakut a szél feldönt, vagy elégtelen rögzítés miatt leesik és benne kár keletkezik.

2.2 A képzéseken résztvevők saját felszerelésével kapcsolatos rendelkezések: A képzéseken a legtöbb esetben a hallgatók saját felszerelésükkel vesznek részt. Kivételt képeznek a 2.1-es pontban jelölt, képzésre átadott, kiadott és vagy bérelt felszerelések. A hallgatók saját felszereléséből adódó problémákért, oktatási hiányosságokért iskolánk semmi nemű felelősséget nem vállal. (pl.: Részben vagy egészben működésképtelen és vagy funkcióhiányos kamera, objektív, vaku, akkumulátor, memóriakártya stb.)

3. A szerzői és személyiségi jogi vonatkozásai képzéseinknek: Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy az általa alkalmazott, a képzéseken résztvevő modellek, ügynökségek nevében, valamint az általunk szervezett képzéseken, mint cég, mint jogi személy, a képzéseken készült felvételek felhasználása felett részleges jogot gyakoroljon. Ezen belül a szervező és a modell is kérheti, de akár le is tilthatja a saját megjelölését a készült képek felhasználásakor. Képzéstől, ügynökségtől és modelltől függően ez azt jelenti, hogy a kép készítője köteles lehet pénzt adni a modellnek, ügynökségnek és/vagy a szervezőnek, azaz meg kell jelöljön bizonyos természetes vagy jogi személyeket a kép felhasználásainál a publikáció során.

Alaphelyzetben a képek csak közvetett anyagi haszonszerzésre használhatóak. Például a készítő honlapján, webes felületeken történő publikációk. Közvetlen anyagi haszonszerzés: például x kép eladása, harmadik

fél (jogi vagy természetes személy számára) csak a szervezők, modellek írásos beleegyezésével lehetségesek. A nem felnőttkorú modellek esetében a szülő, gondviselő rendelkezhet fentiekről. 

4. Szerződés – Jogi nyilatkozat

Szerződés ami létrejött a csodaeskuvo.hu weboldal,(a továbbiakban, mint „jogtulajdonos”), megrendelő természetes magán személy (a továbbiakban, mint „vásárló” között). Jelen szerződés keretén belül a jogtulajdonos nyilatkozik az alábbiakról. A letölthető anyagok tulajdonosa és nyilatkozat szerzői jogi

védelemről: A letölthető anyagok létrehozója és a szerzői jogok tulajdonosa a csodaeskuvo.hu jogi személy, vállalkozás. A letölthető anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak.

A workshoppon fotó és videó felvételek készülnek. A felvételeket saját és reklámcélra is felhasználja a rendezvényszervező, és megoszthatja az alább felsorolt közösségi média felületeken. A rendezvényen való résztvevők automatikusan elfogadják és beleegyeznek, hogy róluk is felvétel készülhet és azt a rendezvényszervezők felhasználhatják reklámcélból és megoszthatják különböző felületeken.

Shares; Facebook; Pinterest; Gmail; Google; Tiktok

Hogyan lép életbe jelen szerződés:

Jelen szerződés a vásárlás pillanatával lép életbe. A vásárlás feltételeként szabott, szerződési feltételek elfogadásával majd a fizetés, számlázás, lezárultával.

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. §

(1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai, képi és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély  nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. 

A jogtulajdonos: Oberlingné Nagy Nikolett

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés

az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint Ön a „Megrendelés megerősítése”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül

nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül

megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, számlázási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló emailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).

Fizetési módok

Banki átutalás

A megrendelt szolgáltatás ellenértékét banki átutalás útján rendezheti. Átutalás közleményeként a megrendelő nevét, és a rendelt szolgáltatást szükséges feltüntetni.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Oberlingné Nagy Nikoletta e.v.. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 2855 Bokod, Kis utca 27.

Az adatkezelő e-mail címe: info@csodafotos.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36 20-38-13-440

Honlap: http://www.csodafotos.hu

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint

az adatkezelés időtartama.

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. RTB személyre szabott retargeting cookiek-k A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg 

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő

tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Oberlingné Nsgy Nikoletta e.v.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36 20-38-13-440 Email cím: info@csodafotos.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: a tájékoztatáshoz való jog, az adatok helyesbítéséhez való jog, az adatok törléséhez való jog, az adatok zárolásához való jog, a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a

személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti

(levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés 

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: info@csodafotos.hu A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége Az elállási jogot határidőben érvényesnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését

követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó

elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült

költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott

többletköltségekre. Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó,Vállalkozás) adatai

Telefonszám: +36 20-38-13-440

E-mail cím: info@csodafotos.hu

Székhely: 2855 Bokod, Kis utca 27. 

Adószám: 56480797-1-31

Bank neve: Takarék Bank

Számlaszám: 50453166-10004421-00000000