fbpx

Csodafotós

Általános Adatvédelmi

A. Bevezetés

 1. Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatói
  személyes adatainak védelme, és elkötelezettek vagyunk
  ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi
  nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük
  az Ön személyes adatait.
 2. Ha hozzájárul a sütik használatához a jelen adatvédelmi
  nyilatkozat feltételeinek megfelelően, amikor először
  látogatja meg weboldalunkat, azzal engedélyezi
  számunkra a sütik használatát minden egyes alkalommal,
  amikor Ön meglátogatja weboldalunkat.
  B. Forrás
  Ez a dokumentum a SEQ Legal (seqlegal.com) sablonján
  alapszik, amelyet a Oberlingné Nagy Nikoletta módosított
  (www.csodaeskuvo.hu)
  C. A személyes adatok gyűjtése
  A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk
  és felhasználhatjuk:
 3. a számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az
  Ön IP-címét, a földrajzi tartózkodási helyét, a böngészője
  típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét;
 4. információkat a weboldalunk meglátogatásáról és annak
  használatáról, ideértve a küldő hivatkozás adatait, a
  látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a
  weboldalon a navigáció adatait;
 5. a weboldalunkon a regisztrációkor megadott
  információkat, például az e-mail címét;
 6. a weboldalunkon a profil létrehozásakor megadott
  információkat — például: a neve, profilképe, neme,
  születésnapja, kapcsolata állapota, érdeklődési körei és
  hobbijai, oktatási és foglalkoztatási adatai;
 7. a weboldalunkon az e-mailes levelezőlistára és/vagy
  hírleveleinkre feliratkozáskor megadott információkat,
  például: a neve, e-mail címe;
 8. a weboldalunkon a szolgáltatásaink igénybevételekor
  megadott információkat;
 9. a weboldalunk használata közben keletkező
  információkat, többek között, hogy mikor, milyen gyakran
  és milyen körülmények között használja weboldalunkat;
 10. az Ön által vásárolt szolgáltatásokkal, az Ön által használt
  szolgáltatásokkal vagy a weboldalunkon keresztül végzett
  tranzakciókkal kapcsolatos információkat, többek között: a
  neve, címe, telefonszáma, e-mail címe és a bankkártyája
  adatai;
 11. az interneten való közzététel céljából a weboldalunk
  számára elküldött információkat, többek között: a
  felhasználóneve, a profilképei és az üzenetei tartalma;
 12. az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által
  elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és
  metaadatait;
 13. minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött
  számunkra.
  Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná
  előttünk, Önnek kötelező az adott személy hozzájárulásával
  rendelkeznie a személyes adatok megosztását valamint a
  személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat
  előírásaival összhangban történő feldolgozását illetően.
  D. Az Ön személyes adatainak felhasználása
  A weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes
  adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vagy a weboldal
  vonatkozó oldalain meghatározott célokra használjuk fel. Az Ön
  személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:
 14. a weboldalunk és a vállalkozásunk adminisztrálása;
 15. a weboldalunk testreszabása az Ön számára;
 16. a weboldalunkon található szolgáltatások elérhetővé tétele
  az Ön számára
 17. a weboldalunkon keresztül megvásárolt áruk postázása az
  Ön részére;
 18. a weboldalunkon keresztül megvásárolt szolgáltatások
  nyújtása az Ön részére;
 19. számlák és fizetési emlékeztetők küldése, és Öntől a
  befizetések begyűjtése;
 20. nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése
  az Ön részére;
 21. olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön
  kifejezetten kért;
 22. e-mail hírlevelünk küldése Önnek, ha azt igényelte
  (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet);
 23. üzleti vállalkozásunkkal vagy vállalkozásainkkal illetve
  gondosan kiválasztott harmadik felek vállalkozásaival
  kapcsolatos marketingkommunikációk küldése az Ön
  részére, postai úton vagy – ha ehhez Ön kifejezetten
  hozzájárult – e-mailben vagy hasonló technológia
  alkalmazásával (bármikor értesíthet minket, ha már nem
  kéri a hírlevelet);
 24. harmadik felek számára statisztikai információk
  szolgáltatása felhasználóinkról (azonban ezek a harmadik
  felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen
  információk alapján);
 25. a weboldalunkkal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről
  tett tudakozódások és panaszok kezelése;
 26. a weboldalunk biztonságának megőrzése és a csalások
  megelőzése;
 27. a weboldalunk használatát szabályozó feltételek
  betartásának ellenőrzése (ideértve a weboldal privát
  üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát
  üzenetek nyomon követését is); valamint
 28. egyéb felhasználások.
  Ha Ön személyes információkat küld nekünk a weboldalunkon
  való közzététel céljából, ezeket az információkat mi
  közzétesszük és egyéb módon felhasználjuk az Ön által
  nekünk megadott engedély alapján.
  Az Ön adatvédelmi beállításai korlátozhatják az adataira
  vonatkozóan a közzétételt a weboldalunkon, ezek a beállítások
  pedig módosíthatók a weboldalon az adatvédelmi beállítási
  lehetőségek használatával.
  Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át az Ön
  személyes adatait harmadik feleknek ezen harmadik felek vagy
  más harmadik felek által folytatott közvetlen marketing céljából.
  E. A személyes adatok közzététele
  A személyes adatait bármilyen alkalmazottunkkal,
  tisztségviselőnkkel, biztosító társasággal, szakmai
  tanácsadókkal, ügynökökkel, beszállítókkal vagy
  alvállalkozókkal közölhetjük, amennyiben ez ésszerű és
  szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott
  célok biztosításához.
  A személyes adatait közölhetjük a cégcsoportunk bármelyik
  tagjával (azaz leányvállalatainkkal, a holdingtársaságunkkal és
  annak minden leányvállalataival), amennyiben ez ésszerű és
  szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott
  célok biztosításához.
  A személyes adatait közzétehetjük:
 29. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
 30. a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal
  kapcsolatban;
 31. a törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy
  védelme érdekében (többek között: a csalások
  megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából
  történő információszolgáltatás mások számára);
 32. az általunk eladott (vagy a jövőben eladott) minden
  vállalkozás vagy vagyontárgy vevője számára; és
 33. bármely olyan személy számára, akinek az esetében
  ésszerűen feltételezhetjük, hogy bírósághoz vagy más
  illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ
  közzététele érdekében, amennyiben ésszerű
  véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság
  valószínűleg elrendelné az említett személyes információ
  közzétételét.
  A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az
  Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik feleknek.
  F. Nemzetközi adattovábbítás
 34. Az általunk összegyűjtött információkat tárolhatjuk,
  feldolgozhatjuk és továbbíthatjuk bármely olyan országok
  között, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, annak
  érdekében, hogy az információkat ezen adatvédelmi
  nyilatkozatnak megfelelően felhasználhassuk.
 35. Az általunk összegyűjtött információkat továbbadhatjuk a
  következő országoknak, amelyek nem rendelkeznek az
  Európai Gazdasági Térségben hatályos adatvédelmi
  törvényekkel egyenértékű törvényekkel: Amerikai Egyesült
  Államok, Oroszország, Japán, Kína és India.
 36. Az Ön által a weboldalunkon közzétett vagy a
  weboldalunkon közzétételre az Ön által benyújtott
  személyes adatok az interneten keresztül elérhetők
  lehetnek az egész világon. Nem akadályozhatjuk meg az
  ilyen információk mások általi felhasználását vagy az ilyen
  információkkal történő visszaélést mások által.
 37. Ön kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak
  továbbításához a jelen F. szakaszban leírtak szerint.
  G. A személyes adatok megőrzése
 38. A jelen G. szakasz tájékoztat az adatmegőrzési
  irányelveinkről és eljárásainkról, amelyek célja annak
  biztosítása, hogy a személyes adatok megőrzésére és
  törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeinknek megfelelően
  járjunk el.
 39. A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy
  célokból feldolgozunk, tilos annál hosszabb ideig
  megőrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk
  ehhez a célhoz vagy célokhoz.
 40. A G-2. cikkely sérelme nélkül, általában az alábbiakban
  meghatározott kategóriákba tartozó személyes adatokat
  töröljük az alábbiakban megadott dátumban/időpontban:
 41. a személyes adattípus törlése ekkor történik meg:
  1év eltelte;
 42. A G. szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a
  személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat
  (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) az
  alábbiaknak megfelelően megőrizzük:
 43. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt
  megköveteli;
 44. amennyiben a dokumentumok relevánsak lehetnek
  bármilyen folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági
  eljárásban; és
 45. törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy
  védelme érdekében (többek között: a csalások
  megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából
  történő információszolgáltatás mások számára).
  H. Az Ön személyes adatainak biztonsága
 46. Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti
  óvintézkedéseket annak érdekében, hogy
  megakadályozzuk a személyes adatai elvesztését, a velük
  való visszaélést vagy a módosításukat.
 47. Minden, az Ön által megadott személyes információt
  biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szervereinken
  tároljuk.
 48. A weboldalunkon keresztül lebonyolított összes
  elektronikus pénzügyi tranzakciót titkosítással védjük.
 49. Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az
  interneten keresztül alapvetően bizonytalan jellegű, és
  nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított
  adatok biztonságát.
 50. Ön felelős a weboldalunk eléréséhez használt jelszava
  bizalmas kezeléséért; nem kérjük el a jelszavát (kivéve,
  amikor bejelentkezik weboldalunkra).
  I. Módosítások
  Időnként frissíthetjük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal,
  hogy közzétesszük az új verzióját a weboldalunkon. Időnként
  ellenőrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az
  adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Önt az adatvédelmi
  nyilatkozat változásairól e-mailben vagy a weboldalunkon
  található privát üzenetküldő rendszeren keresztül értesíthetjük.
  J. Az Ön jogai
  Felszólíthat minket arra, hogy bocsássunk rendelkezésére
  minden személyes információt, amely nálunk elérhető Önről; az
  ilyen információk szolgáltatása a következő feltételek mellett
  történik:
 51. a szükséges díj befizetése (); és
 52. az Ön személyazonosságának a megfelelő módon történő
  igazolása ({ÍRJA ÁT A SZÖVEGET A MEGFELELŐ
  MÓDON ebből a célból; általában elfogadjuk útlevelének
  fénymásolatát, amelyet közjegyző hitelesít, közüzemi
  számla olyan eredeti példányával együtt, amely
  tartalmazza az Ön jelenlegi lakcímét}).
  A törvény által megengedett mértékben visszatarthatjuk az Ön
  által kért személyes információkat.
  Bármikor felszólíthat bennünket arra, hogy marketing célból ne
  dolgozzuk fel személyes adatait.
  A gyakorlatban Ön általában előzőleg kifejezetten egyetért
  azzal, hogy személyes adatait felhasználhatjuk marketing
  célokra, vagy pedig lehetőséget biztosítunk az Ön számára azt
  illetően, hogy visszautasíthassa a személyes adatai marketing
  célokra történő felhasználását.
  K. Harmadik felek weboldalai
  Weboldalunk hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik
  felek weboldalait illetően. Nem áll módunkban a harmadik felek
  adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint
  azokért nem vagyunk felelősek.
  L. Az adatok frissítése
  Kérjük, tudassa velünk, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel
  kapcsolatosan általunk tárolt személyes adatokat.
  M. Sütik
  Weboldalunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket
  és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a
  webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző
  eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a
  szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy
  adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek „tartós” vagy
  „munkamenet” sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a
  megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a
  felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti
  ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor
  a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem
  tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen
  azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önről általunk
  tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt
  illetve a sütikből kiolvasható információkhoz. {VÁLASSZA KI A
  MEGFELELŐ KIFEJEZÉST Weboldalunkon kizárólag
  munkamenet sütiket / kizárólag tartós sütiket / munkamenet
  sütiket és tartós sütiket is használunk.}
 53. Az általunk a weboldalunkon alkalmazott sütik nevét,
  valamint azok felhasználási céljait az alábbiakban
  ismertetjük:
 54. a weboldalunkon a Google Analytics és az Adwords
  szoftverek segítségével a számítógép felismerése,
  amikor egy felhasználó GOOGLE ADS meglátogatja
  a weboldalt / a felhasználók nyomon követése,
  miközben navigálnak a weboldalon / a kosár
  használatának lehetősége a weboldalon / a weboldal
  használhatóságának javítása / a weboldal
  használatának elemzése / a weboldal
  adminisztrálása / a csalások megakadályozása és a
  weboldal biztonságának javítása / a weboldal
  testreszabása minden egyes felhasználó számára / a
  célzott reklámok használata, amelyek adott
  felhasználók számára különösen érdekesek
  lehetnek, / további célok leírása};
 55. A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának
  megtagadása — például:
 56. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám)
  letilthatja a sütiket a sütikezelés felülbírálását érintő
  beállításokban, ehhez kattintson a következőkre:
  „Eszközök”, „Internetbeállítások”, „Adatvédelem”,
  végül pedig a „Speciális” opcióra;
 57. A Firefox böngészőben (24. verziószám) az összes
  süti letiltásához kattintson a következőkre:
  „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután a
  legördülő menüből válassza az „Egyéni beállítások
  használata előzményekhez” opciót, és törölje a pipát
  a „Sütik elfogadása” opciónál; valamint
 58. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes
  süti letiltásához válassza a „Testreszabás és
  vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre:
  „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”,
  „Tartalombeállítások”, végül válassza ki a
  „Adatmentés tiltása a webhelyeken” opciót a „Cookiek” résznél.
  Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal
  használhatósága romlani fog. A weboldalunkon pedig egyes
  funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára.
 59. Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is — például:
 60. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám)
  manuálisan kell törölnie a süti-fájlokat (ehhez a http://
  support.microsoft.com/kb/278835 címen talál leírást);
 61. A Firefox böngészőben (24. verziószám) a sütik
  törléséhez kattintson a következőkre: „Eszközök”,
  „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután válassza az „Egyéni
  beállításokat használ az előzményekhez” opciót,
  majd kattintson a „Sütik megjelenítése” opcióra,
  végül az „Összes eltávolítása” elemre; valamint
 62. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes
  süti törléséhez válassza a „Testreszabás és
  vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre:
  „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”,
  „Böngészési adatok törlése”, utóbbinál pedig
  válassza az „Összes cookie és webhelyadat”
  lehetőséget, mielőtt a „ Böngészési adatok törlése”
  elemre kattint.
 63. Ha törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága
  romlani fog.