fbpx

Csodafotós

Adatvédelmi irányelvek

A. Bevezetés
1. Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatói
személyes adatainak védelme, és elkötelezettek vagyunk
ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi
nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük
az Ön személyes adatait.
2. Ha hozzájárul a sütik használatához a jelen adatvédelmi
nyilatkozat feltételeinek megfelelően, amikor először
látogatja meg weboldalunkat, azzal engedélyezi
számunkra a sütik használatát minden egyes alkalommal,
amikor Ön meglátogatja weboldalunkat.
B. Forrás
Ez a dokumentum a SEQ Legal (seqlegal.com) sablonján
alapszik, amelyet a Oberlingné Nagy Nikoletta módosított
(www.csodafotos.hu)
C. A személyes adatok gyűjtése
A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk
és felhasználhatjuk:
1. a számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az
Ön IP-címét, a földrajzi tartózkodási helyét, a böngészője
típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét;
2. információkat a weboldalunk meglátogatásáról és annak
használatáról, ideértve a küldő hivatkozás adatait, a
látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a
weboldalon a navigáció adatait;
3. a weboldalunkon a regisztrációkor megadott
információkat, például az e-mail címét;
4. a weboldalunkon a profil létrehozásakor megadott
információkat — például: a neve, profilképe, neme,
születésnapja, kapcsolata állapota, érdeklődési körei és
hobbijai, oktatási és foglalkoztatási adatai;
5. a weboldalunkon az e-mailes levelezőlistára és/vagy
hírleveleinkre feliratkozáskor megadott információkat,
például: a neve, e-mail címe;
6. a weboldalunkon a szolgáltatásaink igénybevételekor
megadott információkat;
7. a weboldalunk használata közben keletkező
információkat, többek között, hogy mikor, milyen gyakran
és milyen körülmények között használja weboldalunkat;
8. az Ön által vásárolt szolgáltatásokkal, az Ön által használt
szolgáltatásokkal vagy a weboldalunkon keresztül végzett
tranzakciókkal kapcsolatos információkat, többek között: a
neve, címe, telefonszáma, e-mail címe és a bankkártyája
adatai;
9. az interneten való közzététel céljából a weboldalunk
számára elküldött információkat, többek között: a
felhasználóneve, a profilképei és az üzenetei tartalma;
10. az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által
elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és
metaadatait;
11. minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött
számunkra.
Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná
előttünk, Önnek kötelező az adott személy hozzájárulásával
rendelkeznie a személyes adatok megosztását valamint a
személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat
előírásaival összhangban történő feldolgozását illetően.
D. Az Ön személyes adatainak felhasználása
A weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes
adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vagy a weboldal
vonatkozó oldalain meghatározott célokra használjuk fel. Az Ön
személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:
1. a weboldalunk és a vállalkozásunk adminisztrálása;
2. a weboldalunk testreszabása az Ön számára;
3. a weboldalunkon található szolgáltatások elérhetővé tétele
az Ön számára
4. a weboldalunkon keresztül megvásárolt áruk postázása az
Ön részére;
5. a weboldalunkon keresztül megvásárolt szolgáltatások
nyújtása az Ön részére;
6. számlák és fizetési emlékeztetők küldése, és Öntől a
befizetések begyűjtése;
7. nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése
az Ön részére;
8. olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön
kifejezetten kért;
9. e-mail hírlevelünk küldése Önnek, ha azt igényelte
(bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet);
10. üzleti vállalkozásunkkal vagy vállalkozásainkkal illetve
gondosan kiválasztott harmadik felek vállalkozásaival
kapcsolatos marketingkommunikációk küldése az Ön
részére, postai úton vagy – ha ehhez Ön kifejezetten
hozzájárult – e-mailben vagy hasonló technológia
alkalmazásával (bármikor értesíthet minket, ha már nem
kéri a hírlevelet);
11. harmadik felek számára statisztikai információk
szolgáltatása felhasználóinkról (azonban ezek a harmadik
felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen
információk alapján);
12. a weboldalunkkal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről
tett tudakozódások és panaszok kezelése;
13. a weboldalunk biztonságának megőrzése és a csalások
megelőzése;
14. a weboldalunk használatát szabályozó feltételek
betartásának ellenőrzése (ideértve a weboldal privát
üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát
üzenetek nyomon követését is); valamint
15. egyéb felhasználások.
Ha Ön személyes információkat küld nekünk a weboldalunkon
való közzététel céljából, ezeket az információkat mi
közzétesszük és egyéb módon felhasználjuk az Ön által
nekünk megadott engedély alapján.
Az Ön adatvédelmi beállításai korlátozhatják az adataira
vonatkozóan a közzétételt a weboldalunkon, ezek a beállítások
pedig módosíthatók a weboldalon az adatvédelmi beállítási
lehetőségek használatával.
Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át az Ön
személyes adatait harmadik feleknek ezen harmadik felek vagy
más harmadik felek által folytatott közvetlen marketing céljából.
E. A személyes adatok közzététele
A személyes adatait bármilyen alkalmazottunkkal,
tisztségviselőnkkel, biztosító társasággal, szakmai
tanácsadókkal, ügynökökkel, beszállítókkal vagy
alvállalkozókkal közölhetjük, amennyiben ez ésszerű és
szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott
célok biztosításához.
A személyes adatait közölhetjük a cégcsoportunk bármelyik
tagjával (azaz leányvállalatainkkal, a holdingtársaságunkkal és
annak minden leányvállalataival), amennyiben ez ésszerű és
szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott
célok biztosításához.
A személyes adatait közzétehetjük:
1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
2. a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal
kapcsolatban;
3. a törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy
védelme érdekében (többek között: a csalások
megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából
történő információszolgáltatás mások számára);
4. az általunk eladott (vagy a jövőben eladott) minden
vállalkozás vagy vagyontárgy vevője számára; és
5. bármely olyan személy számára, akinek az esetében
ésszerűen feltételezhetjük, hogy bírósághoz vagy más
illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ
közzététele érdekében, amennyiben ésszerű
véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság
valószínűleg elrendelné az említett személyes információ
közzétételét.
A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az
Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik feleknek.
F. Nemzetközi adattovábbítás
1. Az általunk összegyűjtött információkat tárolhatjuk,
feldolgozhatjuk és továbbíthatjuk bármely olyan országok
között, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, annak
érdekében, hogy az információkat ezen adatvédelmi
nyilatkozatnak megfelelően felhasználhassuk.
2. Az általunk összegyűjtött információkat továbbadhatjuk a
következő országoknak, amelyek nem rendelkeznek az
Európai Gazdasági Térségben hatályos adatvédelmi
törvényekkel egyenértékű törvényekkel: Amerikai Egyesült
Államok, Oroszország, Japán, Kína és India.
3. Az Ön által a weboldalunkon közzétett vagy a
weboldalunkon közzétételre az Ön által benyújtott
személyes adatok az interneten keresztül elérhetők
lehetnek az egész világon. Nem akadályozhatjuk meg az
ilyen információk mások általi felhasználását vagy az ilyen
információkkal történő visszaélést mások által.
4. Ön kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak
továbbításához a jelen F. szakaszban leírtak szerint.
G. A személyes adatok megőrzése
1. A jelen G. szakasz tájékoztat az adatmegőrzési
irányelveinkről és eljárásainkról, amelyek célja annak
biztosítása, hogy a személyes adatok megőrzésére és
törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeinknek megfelelően
járjunk el.
2. A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy
célokból feldolgozunk, tilos annál hosszabb ideig
megőrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk
ehhez a célhoz vagy célokhoz.
3. A G-2. cikkely sérelme nélkül, általában az alábbiakban
meghatározott kategóriákba tartozó személyes adatokat
töröljük az alábbiakban megadott dátumban/időpontban:
1. a személyes adattípus törlése ekkor történik meg:
1év eltelte;
4. A G. szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a
személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat
(beleértve az elektronikus dokumentumokat is) az
alábbiaknak megfelelően megőrizzük:
1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt
megköveteli;
2. amennyiben a dokumentumok relevánsak lehetnek
bármilyen folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági
eljárásban; és
3. törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy
védelme érdekében (többek között: a csalások
megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából
történő információszolgáltatás mások számára).
H. Az Ön személyes adatainak biztonsága
1. Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti
óvintézkedéseket annak érdekében, hogy
megakadályozzuk a személyes adatai elvesztését, a velük
való visszaélést vagy a módosításukat.
2. Minden, az Ön által megadott személyes információt
biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szervereinken
tároljuk.
3. A weboldalunkon keresztül lebonyolított összes
elektronikus pénzügyi tranzakciót titkosítással védjük.
4. Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az
interneten keresztül alapvetően bizonytalan jellegű, és
nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított
adatok biztonságát.
5. Ön felelős a weboldalunk eléréséhez használt jelszava
bizalmas kezeléséért; nem kérjük el a jelszavát (kivéve,
amikor bejelentkezik weboldalunkra).
I. Módosítások
Időnként frissíthetjük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal,
hogy közzétesszük az új verzióját a weboldalunkon. Időnként
ellenőrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az
adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Önt az adatvédelmi
nyilatkozat változásairól e-mailben vagy a weboldalunkon
található privát üzenetküldő rendszeren keresztül értesíthetjük.
J. Az Ön jogai
Felszólíthat minket arra, hogy bocsássunk rendelkezésére
minden személyes információt, amely nálunk elérhető Önről; az
ilyen információk szolgáltatása a következő feltételek mellett
történik:
1. a szükséges díj befizetése (); és
2. az Ön személyazonosságának a megfelelő módon történő
igazolása ({ÍRJA ÁT A SZÖVEGET A MEGFELELŐ
MÓDON ebből a célból; általában elfogadjuk útlevelének
fénymásolatát, amelyet közjegyző hitelesít, közüzemi
számla olyan eredeti példányával együtt, amely
tartalmazza az Ön jelenlegi lakcímét}).
A törvény által megengedett mértékben visszatarthatjuk az Ön
által kért személyes információkat.
Bármikor felszólíthat bennünket arra, hogy marketing célból ne
dolgozzuk fel személyes adatait.
A gyakorlatban Ön általában előzőleg kifejezetten egyetért
azzal, hogy személyes adatait felhasználhatjuk marketing
célokra, vagy pedig lehetőséget biztosítunk az Ön számára azt
illetően, hogy visszautasíthassa a személyes adatai marketing
célokra történő felhasználását.
K. Harmadik felek weboldalai
Weboldalunk hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik
felek weboldalait illetően. Nem áll módunkban a harmadik felek
adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint
azokért nem vagyunk felelősek.
L. Az adatok frissítése
Kérjük, tudassa velünk, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel
kapcsolatosan általunk tárolt személyes adatokat.
M. Sütik
Weboldalunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket
és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a
webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző
eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a
szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy
adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek „tartós” vagy
„munkamenet” sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a
megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a
felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti
ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor
a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem
tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen
azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önről általunk
tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt
illetve a sütikből kiolvasható információkhoz. {VÁLASSZA KI A
MEGFELELŐ KIFEJEZÉST Weboldalunkon kizárólag
munkamenet sütiket / kizárólag tartós sütiket / munkamenet
sütiket és tartós sütiket is használunk.}
1. Az általunk a weboldalunkon alkalmazott sütik nevét,
valamint azok felhasználási céljait az alábbiakban
ismertetjük:
1. a weboldalunkon a Google Analytics és az Adwords
szoftverek segítségével a számítógép felismerése,
amikor egy felhasználó GOOGLE ADS meglátogatja
a weboldalt / a felhasználók nyomon követése,
miközben navigálnak a weboldalon / a kosár
használatának lehetősége a weboldalon / a weboldal
használhatóságának javítása / a weboldal
használatának elemzése / a weboldal
adminisztrálása / a csalások megakadályozása és a
weboldal biztonságának javítása / a weboldal
testreszabása minden egyes felhasználó számára / a
célzott reklámok használata, amelyek adott
felhasználók számára különösen érdekesek
lehetnek, / további célok leírása};
2. A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának
megtagadása — például:
1. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám)
letilthatja a sütiket a sütikezelés felülbírálását érintő
beállításokban, ehhez kattintson a következőkre:
„Eszközök”, „Internetbeállítások”, „Adatvédelem”,
végül pedig a „Speciális” opcióra;
2. A Firefox böngészőben (24. verziószám) az összes
süti letiltásához kattintson a következőkre:
„Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután a
legördülő menüből válassza az „Egyéni beállítások
használata előzményekhez” opciót, és törölje a pipát
a „Sütik elfogadása” opciónál; valamint
3. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes
süti letiltásához válassza a „Testreszabás és
vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre:
„Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”,
„Tartalombeállítások”, végül válassza ki a
„Adatmentés tiltása a webhelyeken” opciót a „Cookiek” résznél.
Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal
használhatósága romlani fog. A weboldalunkon pedig egyes
funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára.
3. Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is — például:
1. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám)
manuálisan kell törölnie a süti-fájlokat (ehhez a http://
support.microsoft.com/kb/278835 címen talál leírást);
2. A Firefox böngészőben (24. verziószám) a sütik
törléséhez kattintson a következőkre: „Eszközök”,
„Opciók”, „Adatvédelem”, ezután válassza az „Egyéni
beállításokat használ az előzményekhez” opciót,
majd kattintson a „Sütik megjelenítése” opcióra,
végül az „Összes eltávolítása” elemre; valamint
3. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes
süti törléséhez válassza a „Testreszabás és
vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre:
„Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”,
„Böngészési adatok törlése”, utóbbinál pedig
válassza az „Összes cookie és webhelyadat”
lehetőséget, mielőtt a „ Böngészési adatok törlése”
elemre kattint.
4. Ha törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága
romlani fog.

 

 

Kik vagyunk

Javasolt szöveg: A weboldalunk címe: https://csodafotos.hu.

Hozzászólások

Javasolt szöveg: Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Javasolt szöveg: Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Javasolt szöveg: Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

Javasolt szöveg: A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Javasolt szöveg: Ha jelszó-visszaállítást kér, akkor az IP-címet a visszaállító e-mail tartalmazza.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Javasolt szöveg: Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Javasolt szöveg: A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

Javasolt szöveg: A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.